top of page
Klip rambut, aksesori rambut

Kamipita Jepun

Inisiatif SDG

■ Apakah itu SDG?

Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) ialah matlamat antarabangsa dari 2016 hingga 2030 yang ditetapkan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Mampan yang diterima pakai pada Sidang Kemuncak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada September 2015. Terdiri daripada 17 matlamat dan 169 sasaran untuk dunia yang mampan, kami berjanji untuk tidak meninggalkan sesiapa pun.

SDGsの取り組み(Kamipita Japan)

Kamipita Jepun sedang berusaha untuk menyelesaikan isu sosial di dalam dan luar negara, terutamanya melalui aktiviti perniagaan jualan Kamipita , dan bertujuan untuk mencapai matlamat SDG yang dipersetujui di peringkat antarabangsa. Kami sedang berusaha untuk terus mempromosikan aktiviti supaya kami boleh mewujudkan persekitaran di mana orang ramai boleh hidup lebih baik dan membuat sesuatu.

 

Dengan menetapkan dasar khusus untuk merealisasikan SDG dan mencipta bersama melalui rakan kongsi perniagaan kami, kami akan membangunkan usaha kami sebagai sebuah syarikat supaya semua orang yang terlibat dalam industri boleh menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. ..

■ Matlamat yang Kamipita Jepun akan usahakan
Dari sudut pandangan pengeluar, kami akan mengusahakan pembangunan produk selanjutnya dengan mengawal kualiti secara menyeluruh, menghapuskan sisa, mengurangkan sisa dan menyekat bekalan bahan yang berlebihan.
Di samping itu, kami akan berusaha ke arah matlamat untuk menghapuskan pakej produk semasa yang digunakan oleh syarikat kami menjelang 2025 dan menggunakan bahan mesra alam untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau termasuk CO2 .
Kami ingin membina hubungan kerjasama dengan semua orang, termasuk syarikat luar negara, dan menyumbang kepada rantau ini dan ekonomi.
つくる責任つかう責任
パートナーシップで目標を達成しよう

Kamipita Jepun boleh membuat pelbagai sumbangan sosial dengan menetapkan matlamat selama 10 tahun mulai 2020

Saya akan mengusahakannya. Matlamat matlamat ini ialah 2030, tetapi Kamipita Jepun

Kami akan terus mengusahakannya..

bottom of page